autorské právo

10 tipov ako neporušovať autorské práva na internete – TIP číslo 2 až 5 :)

A je to tu! Po príspevku, v ktorom som sa venovala bezpečnému použitiu obrázkov, ku ktorým nám umožňuje prístup Internet, som sa dostala k spracovaniu ďalších tipov pre vás. A to konkrétne tipov ako neporušovať autorské práva v slobodnom svete Internetu použitím videí, alebo aj ako využiť creative commons licenciu, ktorá práve vyjadruje slobodu a slobodné používanie Internetu. Okrem tohto hacku vám priblížim čo znamená derivative work (odvodené dielo) a ako ho využiť vo svoj prospech, príp. keď už nemáme inú možnosť, ako získať súhlas autora s použitím diela online. Takže navarte si čaj alebo kávičku a zahryznite sa do tohto článku 🙂

Tip číslo 2 – linkovať alebo embeddovať videá?

Určite ste už použili resp. uvažovali nad použitím videa vo svojom online príspevku – či už na FB, Twitteri, alebo na blogu príp. na webstránke. Video je úžasným nástrojom pre čitateľov, dokáže pritiahnuť ich pozornosť a správne zvolené video dokáže byť aj základným kameňom marketingu. Aj tu je však potrebné nezabudnúť, že takmer každé video je dielom určitého autora, ktorý vykonáva k dielu svoje práva a preto môže obmedziť používanie jeho diela online, ak sa používa bez jeho súhlasu. Ako? Vyzve vás a prevádzkovateľa platformy, z ktorej ste dielo použili, k stiahnutiu diela a mnohokrát od vás vyžaduje náhradu škody za porušenie práv.

Otázkou je aké použitie videa je bezpečné?

Existuje množstvo spôsobov umiestnenia videí na webových stránkach – a teda rozličné hypertextové odkazy, ľudovo povedané linky. Najčastejšími formami je odkaz prostredníctvom linkovania na externý zdroj a druhým najčastejším je tzv. inlining resp. embeddovanie videa, kedy je video vložené na tú-ktorú stránku. Tým, že linkovanie videa presmeruje používateľa na webovú stránku, kde bolo pôvodne video umiestnené, zbavuje do istej miery zodpovednosti prevádzkovateľa stránky, ktorý takýto link na video umiestnil. Prečo je tomu tak? Takýto link presmeruje používateľa webu buď na webovú stránku samotného autora (čo by bolo asi tak v ideálnom svete :D) alebo na platformu, kde je dielo umiestnené (napr. youtube), čo je zas najčastejšie. Ak je dielo umiestnené na youtube bez súhlasu autora, už je na autorovi notifikovať youtube, žiadať stiahnutie videa a informácie o subjekte, ktorý predmetné dielo na youtube sprístupnil.

Klasické linkovanie videa nás teda chráni, ale ruku na srdce – taký suchý link nie je atraktívny, a preto väčšina z nás videá embedduje a používa aj takto nazvané tlačidlo youtube. Tu však vzniká problém pre používateľa videa, keďže embeddovanie nepresmeruje čitateľa na zdrojovú stránku, ale návštevník webovej stránky z konkrétnej webovej stránky vôbec neodíde. Preto ani nemá potuchy, že autorom videa je niekto iný ako majiteľ webstránky. S uvedenou situáciou sa trápil aj Súdny dvor EÚ, ktorý zaujal názor, že ak samotný autor zverejnil video na youtube ako voľne dostupné dielo, súhlasil s tým, aby k dielu mal prístup ktokoľvek, a teda dielo je možné použiť všade na Internete. Ak by však video bolo súčasťou členskej zóny, ktorá nie je voľne dostupná ako youtube a došlo by k embeddovaniu takého videa, ide o porušenie práv autora. Odôvodnením je skutočnosť, že autor nerátal so sprístupnením videa inej verejnosti ako riadnym členom členskej zóny. Postupne, keď sa prípady porušenia autorských práv týmto spôsobom množili, Súdny dvor EÚ sprísnil kritériá pre použitie embeddovaných videí. Používateľ (majiteľ webstránky, blogger, majiteľ FB stránky) je vtedy zodpovedný za porušenie autorských práv, ak použil dielo bez súhlasu autora (autor teda sám neumiestnil video na youtube) a cieľom videa bolo dosiahnutie zisku.

A práve v použití videa na podnikateľské účely vidia európske súdy predpoklad na to, aby takýto používateľ vynaložil snahu na zistenie, či video je umiestnené online so súhlasom alebo bez súhlasu autora. Ak však použijete video na súkromné účely (súkromný FB profil bez cieľa predaja produktov), predpokladá sa vaša nevedomosť o tom, že práva autora videa sú porušené. Ako môžete skontaktovať autora, keď ste podnikateľom, za účelom získania súhlasu s použitím diela nájdete pod tipom číslo 5 – viď nižšie.

Tip číslo 3 – creative commons licencie (CCO)

Tzv. licencie creative commons majú svôj pôvod v U.S.A. a určite ste sa s nimi stretli, ak ste používali obrázky z databáz obrázkov ako sú Pixabay apod. (viď tip č. 1). Creative Commons majú za sebou veľmi peknú myšlienku – a to zjednodušenie použitia diel (mimo softvéru, teda klasických diel – fotky, videá, hudba) – a teda rozšíriť množstvo diel prístupných širokej verejnosti k legálnemu využívaniu a zdieľaniu. Mnohokrát sú tak diela voľné k akémukoľvek použitiu, ale aj tu existujú rôzne druhy licencie, z ktorých pre ilustráciu uvediem štyri základné druhy licencií.

 Attributtion (skratka by): Umožňuje ostatným rozmnožovať, rozširovať, vystavovať dielo a odvodené diela za podmienky uvedenia autora.
 Noncommercial (nc): Umožňuje ostatným rozmnožovať, rozširovať, vystavovať dielo a odvodené diela len pre nekomerčné účely.
 No Derivative Works (nd): Umožňuje ostatným rozmnožovať, rozširovať, vystavovať dielo len v pôvodnej podobe, nie odvodené diela.
 Share Alike (sa): Umožňuje ostatným rozširovať odvodené diela len za podmienky použitia identickej licencie pre odvodené diela.

Aby ste si boli istý, je potrebné si dobre pozrieť druh licencie pri tom-ktorom diele sťahovanej z databázy s licenciami creative commons.

Tip číslo 4 – odvodené diela? paródia alebo nie?

Podľa publikácie Austina Kleona Kradni ako umelec (recenzia tu) nič nie je originál a všetky súčasné diela sú inšpirované už dielami skôr existujúcimi. Odvodené dielo je však dielo, ktoré vo všeobecnosti nie je povolené (ak autor s takýmto použitím svojho diela výslovne nesúhlasil), a teda ide o porušenie práv autora. Náš autorský zákon takýto pojem nepozná, pojem vychádza hlavne z amerického právneho systému, avšak vo svete Internetu sa aj hranice právnych systémov mažú a právne inštitúty prekračujú hranice 🙂

Rozdiel medzi púhou inšpiráciou a odvodeným dielom je niekedy diskutabilný. Ak však dielo stavia na celkovej konštrukcii pôvodného diela (kopíruje), nejedná sa o jeho oprávnené použitie, ale o zásah do práv autora k dielu pôvodnému. Výslovne v zmysle našich zákonov sa o odvodené dielo nejedná (a teda ide o povolené použitie), ak je pôvodné dielo správne citované, a to bez ohľadu na rozsah takto použitého (citovaného) diela. O ďalší spôsob oprávneného použitia pôvodného diela ide pri paródii, karikatúre diela, ktorá musí byť urobená tak, aby nevyvolávala zámenu s pôvodným dielom, t. j. musí byť zrejmé, že ide o paródiu pôvodného diela. Samostatnou kapitolou sú recenzie na dielo, ktoré patria tiež pod fair use pôvodného diela (samostatný tip č. 6 sa bude venovať správne urobenej recenzii, je sa na čo tešiť :)) Uvedené oprávnené spôsoby použitia diela sú prejavom základnej slobody, a to slobody prejavu.

Tip číslo 5 – ako získať súhlas autora?

Ak chcete mať použitie diela kosher – teda v poriadku – mnohokrát je často najlepšie kontaktovať samotného autora a informovať ho o spôsobe použitia diela. Autora je možné kontaktovať nielen cez organizácie kolektívnej správy práv ako je SOZA, LITA, SLOVGRAM apod., ale aj často individuálne (priamo). Je to možné napr. cez youtube kanál, kontaktné údaje pri zverejnenom diele alebo cez sociálne siete. Okrem uvedeného, niektoré databázy hudby alebo iných diel (Shutterstock, Adobe Stock) poskytujú licencie na balíky vybraných diel na stanovené účely. Je potrebné vybrať vhodnú licenciu, obzvlášť ak diela používate na komerčné účely (vaším cieľom je dosiahnutie zisku). Výhodou týchto licencií je, že autori diel poskytli súhlas vopred samotnej databáze. 🙂

Onedlho pokračujeme s treťou časťou článku a s poslednými piatimi tipmi k téme ako neporušovať autorské práva na Internete:)

Buďte zatiaľ kreatívni 🙂

Nech žije umenie 🙂 viva l’arte 🙂 A už teraz sa teším na vaše ďalšie podnety 🙂

3 thoughts on “10 tipov ako neporušovať autorské práva na internete – TIP číslo 2 až 5 :)”

  1. Dobrý den, prosím vás ako je to s použitím kresby na komerčne účely ak si obrázok nakreslim sama alebo mám súhlas autora s jeho použitím ale kresba je napr. Bratislavsky hrad alebo známa reštaurácia či hotel? Porušuješ tým nejaké práva? Ďakujem za odpoved

    1. Dobrý deň prajem – pri komerčnom použití je potrebné vždy zbystriť pozornosť vzhľadom na skutočnosť, že z takéhoto použitia Vám môže plynúť zisk. Závisí aj od spôsobu použitia. Vo Vami uvedených prípadoch môže dôjsť k porušeniu autorských práv architekta danej reštaurácie alebo hotela, ak je ešte nažive a zároveň neuplynulo 70 rokov po jeho smrti. Ak by zhotovenie kresby bolo na informačné účely, tak taký spôsob použitia predstavuje zákonnú výnimku z požadovania súhlasu autora budovy na jej vyhotovenie. Za účelom presnejšej odpovede by bolo potrebné poznať presný spôsob použitia kresby.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

1 − 1 =