O autorke

Soňa (Soňka) Surmová

profesijne ma poznajú aj ako JUDr. Soňa Surmová, LL.M. (UniWien). 

Právnička, advokátka, nadšenkyňa pre oblasť práva duševného vlastníctva. Väčšinu času venujem problematike autorského práva, práva ochranných známok, doménových mien, práva dizajnov ako aj práva na ochranu nezapísaného označenia – t. j. loga a ich ochrane. Venujem sa týmto otázkam v obchodnoprávnych vzťahoch a riešim aj prípadné konkurenčné strety viacerých značiek.

S ochranou brandingu súvisí aj ochrana osobných údajov vašich zákazníkov, a preto ani GDPR a ochrana súkromia nechýbajú v mojom portfóliu.

Obľubujem umenie, kreativitu a život v zmysle hesla – Now or never! Teraz alebo nikdy! – pre vysvetlenie: Live the life you love, love the life you live. – Ži život, ktorý miluješ, miluj život, ktorý žiješ. Heslo Now or never! je samozrejme možné aplikovať aj na ochranu predmetov duševného vlastníctva –  ochráňte si ich teraz, lebo potom, keď už dôjde k ich porušeniu, je väčšinou príliš neskoro – viac v sekcii O blogu. 🙂

Pravidelne publikujem aj v anglickom jazyku na twitteri ako @ip_sonita.

Teším sa na Vaše otázky a námety k problematike duševného vlastníctva – autorské právo, ochranné známky, doménové mená, logá a pod. – napíšte mi 🙂

 

Napíšte mi priamo e-mail s Vaším menom na emailovú adresu: sonasurmova@ochransiznacku.sk alebo prosím použite kontaktný formulár uvedený nižšie.

Vaše meno a Váš e-mail potrebujem, aby som Vás mohla spätne kontaktovať. Keďže máte záujem o poradenstvo v oblasti práva duševného vlastníctva, po poskytnutí Vašich osobných údajov Vám budú zasielané na e-mail relevantné informácie o novinkách na tomto blogu. Vaše osobné údaje uschovávam maximálne po dobu 5 rokov, kedykoľvek mi môžete napísať e-mail na sonasurmova@ochransiznacku.sk a Vaše údaje z mojej databázy ihneď vymažem 🙂 Viac o tom, ako nakladám s vašimi osobnými údajmi sa dozviete v Zásadách spracúvania osobných údajov.

JUDr. Soňa Surmová, LLM (UniWien), advokátka zapísaná v zozname advokátov SAK pod číslom 7262

IČO: 50 120 727, Hlavná 122, 080 01 Prešov
bytom Šalgovická 51, 080 06 Ľubotice

mobil: +421 905 175 636

e-mail: sonasurmova@ochransiznacku.sk

Orgány dozoru:
Slovenská advokátska komora, Kolárska 4, 811 06 Bratislava
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov

Zásady spracúvania osobných údajov