O autorke

Soňa Surmová

profesijne ma poznajú aj ako JUDr. Soňa Surmová, LL.M. (UniWien)

European Trademark and Design Attorney

Profesionálny zástupca pred EUIPO zapísaná pod číslom 115567

EUIPO Professional Representative ID 115567

Právnička, advokátka, európska zástupkyňa pre ochranné známky a dizajny.

Zastupujem klientov pred Úradom priemyselného vlastníctva SR pravidelne od roku 2016, ako aj pred EUIPO a WIPO. Právne služby poskytujem v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

Som nadšenkyňou pre oblasť práva duševného vlastníctva. Väčšinu času venujem problematike práva ochranných známok, doménových mien, práva dizajnov ako aj práva na ochranu nezapísaného označenia – t. j. loga a ich ochrane. Venujem sa týmto otázkam v obchodnoprávnych vzťahoch a riešim aj prípadné konkurenčné strety viacerých značiek.

Obľubujem umenie, kreativitu a život v zmysle hesla – Now or never! Teraz alebo nikdy! – pre vysvetlenie: Live the life you love, love the life you live. – Ži život, ktorý miluješ, miluj život, ktorý žiješ. Heslo Now or never! je samozrejme možné aplikovať aj na ochranu predmetov duševného vlastníctva –  ochráňte si ich teraz, lebo potom, keď už dôjde k ich porušeniu, je väčšinou príliš neskoro – viac v sekcii O blogu. 🙂

Zároveň publikujem nielen na tomto blogu a sociálnych sieťach, ale aj v časopise Úradu priemyselného vlastníctva SR Duševné vlastníctvo.

Klientom pomáham s prípravou ich značky v tom smere, aby už pri jej tvorbe nezasahovali do existujúcich ochranných známok a neboli pod hrozbou vysoko nákladného rebrandingu. Právo ochranných známok nie je len o ochrane voči zásahom do Vašej značky a o získaní práva prednosti cez registráciu Vašej značky za ochrannú známku, ale aj o tom, aby ste neriskovali vysoké pokuty a náklady tzv. “núteným rebrandingom” po výzve od majiteľa skôr zapísanej ochrannej známky.

V prípade otázok a záujmu o moje právne služby ma kontaktujte, konzultácie a právne služby sú poskytované priamo osobne mnou, teším sa na stretnutie 🙂

Ako ma môžete kontaktovať?

Napíšte mi priamo e-mail s Vaším menom na emailovú adresu: sonasurmova@ochransiznacku.sk alebo prosím použite kontaktný formulár tu.

Vaše meno a Váš e-mail potrebujem, aby som Vás mohla spätne kontaktovať. Keďže máte záujem o poradenstvo v oblasti práva duševného vlastníctva, po poskytnutí Vašich osobných údajov Vám budú zasielané na e-mail relevantné informácie o novinkách na tomto blogu. Vaše osobné údaje uschovávam maximálne po dobu 5 rokov, kedykoľvek mi môžete napísať e-mail na sonasurmova@ochransiznacku.sk a Vaše údaje z mojej databázy ihneď vymažem 🙂 Viac o tom, ako nakladám s vašimi osobnými údajmi sa dozviete v Zásadách spracúvania osobných údajov.

JUDr. Soňa Surmová, LLM (UniWien), advokátka zapísaná v zozname advokátov SAK pod číslom 7262

European Trademark and Design Attorney

EUIPO Pofessional Representative ID 115567

IČO: 50 120 727, Hlavná 122, 080 01 Prešov
bytom Šalgovická 51, 080 06 Ľubotice

mobil: +421 905 175 636

e-mail: sonasurmova@ochransiznacku.sk

Orgány dozoru:
Slovenská advokátska komora, Kolárska 4, 811 06 Bratislava
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov
EUIPO – European Intellectual Property Office

Zásady spracúvania osobných údajov