ochranné známky

Ochranná známka® s platnosťou v celej EÚ a ako ušetriť na poplatkoch :)

Ochranná známka EÚ – drahý sen alebo cenovo prijateľná skutočnosť? Už Vás nemusia odrádzať vysoké poplatky za prihlášku ochrannej známky EÚ.

Je tu riešenie 🙂

V roku 2023 prichádza nová šanca mať vysoké poplatky za zápis ochrannej známky EÚ preplatené až do výšky 75%!

Ochranná známka EÚ – v prvom rade čo to je?

  • Ochranná známka Európskej únie (OZ EÚ) poskytuje ochranu Vašej značke po dobu 10 rokov vo všetkých 27 členských štátoch EÚ (vrátane Slovenska bez potreby samostatnej registrácie na území Slovenskej republiky!) v spojení s tovarmi a službami, pre ktoré si po konzultácii podanie prihlášky Vašej ochrannej známky zvolíte
  • Podáva sa jediná prihláška na jednotnom úrade (EUIPO) so sídlom v Španielsku, Alicante
  • Proces registrácie je online v slovenskom jazyku – nie je nevyhnutnosťou komunikovať v anglickom jazyku, a preto celému procesu rozumiete 😊
  • Náklady sú pri správnej príprave jednorazové –  na začiatku registrácie; po úspešnom zápise platíte už len poplatky za obnovu zápisu po uplynutí prvotnej doby ochrany 10 rokov, v prípade, ak máte záujem predĺžiť ochranu Vašej značky cez ® na celoeurópskej úrovni o ďalších 10 rokov.

Znie to cool, že? 😊

ALE každá sranda niečo stojí…

  • Poplatky za prvozápis ochrannej známky EÚ začínajú na sume 850,– Eur za jednu triedu (jednoducho povedané oblasť) tovarov a služieb. Triedy tovarov a služieb sú šalamúnskym pomenovaním pre oblasti výrobkov a poskytovaných služieb, ktoré si môžete zvoliť z katalógu pri podávaní Vašej prihlášky ochrannej známky. Odporúča sa zvoliť tie triedy tovarov a služieb, v spojení s ktorými svoju značku prezentujete cieľovým zákazníkom.

Vysvetlím na príklade:

Sarah Tvorivá používa svoju značku (pozostáva z ňou vytvoreného obrázka  a slovného prvku) pre výrobu tričiek, čo spadá pod triedu 25 v rámci tzv. Niceského triedenia tovarov a služieb (triedenie blízke právnikom, ktorí sa zaoberajú známkovým právom) a logicky si chce podať prihlášku ochrannej známky EÚ pre túto triedu – vtedy Sarah zaplatí za prihlášku ochrannej známky EÚ poplatok 850,– Eur;

Sarah je šikovnica, nelení a vyrába si aj vlastné návrhy dizajnu tričiek, a preto po konzultácii s advokátkou  zváži zahrnúť aj triedu 42 – dizajnérske činnosti – poplatok za druhú triedu je vo výške 50,– Eur a teda výška poplatkov za prihlášku jej ochrannej známky EÚ je teraz spolu vo výške 900,– Eur;

—-

a to veru nie je všetko – Sarah zároveň prevádzkuje e-shop pod uvedenou značkou, ktorý je dostupný v celej EÚ a jej zákazníci sú zo všetkých krajín EÚ.  Preto opätovne po porade so svojou advokátkou zahrnie do prihlášky aj triedu 35 (maloobchodné činnosti, pričom poplatok za tretiu a každú ďalšiu triedu je vo výške 150,– Eur za triedu). Prihláška ochrannej známky EÚ prihlasovateľky Sarah Tvorivej stojí  v tejto situácii samotnú Sarah iba na poplatkoch 1 050,– Eur. Fíííha, dobrá sumička, že?

A to stále nie je všetko – uvedené predstavuje len poplatky voči úradu a nezahŕňa cenu právnych služieb potrebných pri správnej príprave a formulácii prihlášky ochrannej známky  EÚ. Táto suma nezahŕňa ani osobné právne konzultácie ku konfliktom so skoršími zameniteľnými  ochrannými známkami EÚ na regionálnej úrovni EÚ ani ku skorším zameniteľným ochranným známkam zapísaným na národných úrovniach v jednotlivých členských štátoch EÚ.

 Tieto konflikty (ktorých je v dnešnej dobe požehnane) spôsobujú vo veľkom množstve prípadov po podaní prihlášky ochrannej známky EÚ – bez dostatočnej prípravnej právnej analýzy ešte pred podaním prihlášky ochrannej známky EÚ – pád celej prihlášky ochrannej známky EÚ bez nároku na vrátenie poplatkov.

A teda prečo sú tieto právne konzultácie potrebné, keď si prihlášku Sarah naťuká aj sama alebo cez rozličné online agentúry?

Sarah premýšľa o krok vpred…“

Nikto by nechcel byť v situácii, keď v dnešnej dobe zaplatí len na poplatkoch sumu vo výške 1 050,– Eur a min. 350,– Eur za právne služby a prihláška ochrannej známky EÚ je nakoniec odmietnutá pre to, že nie je spôsobilá zápisu (o tom, kedy je ochranná známka spôsobilá zápisu viac tu) príp. padne na námietke tretej strany založenej na staršej zameniteľnej ochrannej známke (regionálnej alebo národnej). V takej situácii sú – ako už bolo vyššie uvedené – raz zaplatené poplatky nevratné…

ALEBO zápis sa dosiahne, ale v prípade sporu s neskoršou ochrannou známkou, v momente, keď chcete platne zapísanú ochrannú známku EÚ voči kopírujúcej konkurencii použiť (prečo je dôležité si Vašu značku chrániť sa dozviete tu), zistíte, že síce máte platne zapísanú ochrannú známku EÚ a vyšla Vás „majland“, ale … Vaše práva z nej sú de facto nevymožiteľné z dôvodu nevhodne zvolených tried tovarov a služieb alebo príliš všeobecných formulácií…

Neskoršie škody sú niekedy nenapraviteľné alebo napraviteľné iba za cenu ďalšieho dodatočného výdavku vo výške niekoľko tisíc Eur za služby pri vyjednávaniach s protistranou s neistým výsledkom…

Sarah Tvorivá si preto radšej prihlášku svojej ochrannej známky poriadne pripraví  pred jej podaním a v otázke poplatkov využije grant EÚ, ktorý jej ako mikropodniku preplatí poplatky až do výšky 75%. Poriadnou prípravou prihlášky ochrannej známky EÚ pod vedením svojej advokátky sa vyhne problémom okolo jej značky v procese zápisu ako aj v budúcnosti 🙂

Ako teda funguje spomínaný grant EÚ pre malé a stredné podniky?

1. podáva sa žiadosť cez e-form dostupný online (je možné podať aj cez advokátku Sarah Tvorivej 😉)

2. k žiadosti sa priložia potrebné dokumenty – výpis z účtu s názvom subjektu = budúceho majiteľa ochrannej známky EÚ; doklad o IČO/ IČ DPH atď.

3. po podaní je na e-mail uvedený v žiadosti doručené potvrdenie a po schválení voucher o schválení prostriedkov na preplatenie poplatkov voči úradu (žiadosti sa vyhodnocujú zvyčajne raz do týždňa, je dôležité zaradiť sa do poradia)

4. voucher znie na preplatenie 75% poplatkov za prihlášku ochrannej známky EÚ, max. 1000 Eur a je ho možné použiť v lehote 4 mesiacov (2 mesiace + 2 mesiace po žiadosti o predĺženie aktivačného obdobia).

5. následne sa teda spracuje prihláška Vašej ochrannej známky EÚ, zaplatia sa poplatky zo strany prihlasovateľa (na to je potrebné mať disponibilný cash) a je Vám alebo zástupcovi doručené potvrdenie

6. potom sa potvrdenie o podaní prihlášky ochrannej známky EÚ spolu s voucherom zašle na preplatenie a do 30 dní je Vám  príslušná čiastka podľa schváleného voucheru (do 75%, max 1 000,– Eur) vrátená na Váš účet

7. následne už len čakáte na zápis ochrannej známky EÚ, ale ochranná známka za predpokladu úspešného zápisu požíva ochranu už odo dňa podania prihlášky a máte právo prednosti voči akejkoľvek omeškanej konkurencii

Grant pre malé a stredné podniky je otvorený od 23.01.2023 (https://euipo.europa.eu/ohimportal/sk/online-services/sme-fund) , preto s ochranou značky neotáľajte😉

Celkový budget, ktorý EÚ poskytla na podporu ochrany práva duševného vlastníctva malých a stredných podnikov v roku 2023 je cca. 25 miliónov Eur.

Grant na podporu malých a stredných podnikov beží po spustení počas celého roka, ale finančné prostriedky z EÚ nie sú neobmedzené a predsa poznáte to … „Kto prvý príde, ten prvý melie 😉“

Ak Vás zaujal príbeh Sarah Tvorivej, ktorej sa o grant, prípravu prihlášky ochrannej známky a konzultácie stará jedna osoba, neváhajte ma kontaktovať 😊

Prajem krásne dni a chráňte si svoju značku teraz alebo nikdy😊

V novom roku 2023 Vám prajem nech Vás s ochranou Vašej milovanej značky nikto nepredbehne a nezíska skôr ochranu cez tzv “r v krúžku” ® na celoeurópskej úrovni 😊

Vaša Soňa, advokátka z ochransiznacku.sk

odborníčka na ochranné známky už od roku 2013 (tohto roku slávime 10 rokov 😊)

zdroj obrázkov: pixabay, CCO licence