ochranné známky

Ochranné známky a Brexit?

Brexit je už dva roky “omieľaný” pojem, ktorý niekomu naháňa strach a iní sa na ňom bavia, o čom svedčia aj mnohé vtipy kolujúce po sociálnych sieťach. Áno, brexituje sa už tak dlho, že tomu, že Briti skutočne z EÚ odídu, verí v reálnom živote málokto.

V súvislosti s tým, že v Británii našlo mnoho slovenských podnikateľov ako aj mnoho umelcov svoje uplatnenie, dostávam často otázky, čo sa stane s platne zapísanou európskou ochrannou známkou po Brexite, ak k nemu nakoniec dôjde.

Európska ochranná známka je tzv. regionálnou ochrannou známkou, ktorá na základe zjednoteného registračného systému cez Úrad EÚ pre duševné vlastníctvo so sídlom v meste Alicante v Španielsku požíva ochranu vo všetkých členských štátoch EÚ. Uvedená ochrana európskej ochrannej známky je platná po dobu 10 rokov odo dňa podania prihlášky na uvedenom úrade EÚ, a to vo všetkých členských štátoch. Vďaka regionálnej európskej ochrannej známke požívajú takéto ochranné známky po úspešnom zápise rovnakú ochranu ako národné ochranné známky vo všetkých 28 členských štátoch EÚ. Avšak bez peripetií s 28 konaniami na jednotlivých národných úrovniach. Platne zapísaná európska ochranná známka teda v súčasnosti požíva ochranu aj v Spojenom kráľovstve voči konkurentom na “ostrovoch”.

Čo spôsobí Brexit?

Brexit môže mať dve formy:

  • vystúpenie z EÚ na základe tzv. Dohody o vystúpení – k zhode o jej uzavretí medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom došlo už 14.11.2018, no doteraz nebola zo strany Spojeného kráľovstva ratifikovaná. Preto na základe žiadosti Spojeného kráľovstva bolo dňa 10.04.2019 schválené predĺženie lehoty na ratifikáciu Dohody o vystúpení. Deadline na ratifikáciu bol stanovený “nateraz” na dátum 31.10.2019 – bude “Halloweenske prekvapko?” 😀
  • v prípade, že dohoda medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ dosiahnutá nebude, nastúpi tzv. tvrdý Brexit – t.j. dôjde k vystúpeniu z Únie bez akéhokoľvek dohodnutého prechodného obdobia. Práve vyššie uvedená Dohoda by mala zahŕňať prechodné obdobie, v rámci ktorého by určité práva a právne oblasti EÚ mali zostať nedotknuté, aby vystúpenie “ostrovov” z EÚ nespôsobilo pre právne vzťahy veľmi výrazný šok.

Ochranné známky a “dohodnutý Brexit”

V prípade dohody medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom bude prechodné obdobie – počas ktorého bude ešte na “ostrovoch” platiť aj právo prijímané Bruselom (európske právo) – trvať do 01.01.2021.

Pre európske ochranné známky to znamená nasledovné:

  • k európskym ochranným známkam, ktoré boli platne zapísané pred koncom prechodného obdobia budú priradené zhodné zapísané a vymáhateľné práva v Spojenom kráľovstve bez akejkoľvek administratívnej záťaže a bez poplatkov;
  • zároveň majitelia ochranných známok nebudú musieť počas obdobia 3 rokov po uplynutí prechodného obdobia riešiť zástupcu pre doručovanie v UK resp. korešpondenčnú adresu;
  • prihlášky európskych ochranných známok, ktoré budú zatiaľ iba v konaní pred koncom prechodného obdobia nebudú automaticky požívať ochranu v UK – avšak prihlasovatelia budú mať možnosť v období 9 mesiacov od 01.01.2021 podať prihlášku zhodnej národnej ochrannej známky v UK pri zachovaní dátumu podania prihlášky na európskej úrovni – t.j. môžu si vo vzťahu k UK uplatniť časovú prioritu.

Ochranné známky a “tvrdý Brexit”

Pri druhej alternatíve tzv. tvrdého Brexitu, ktorá aj reálne hrozí, tu nenastúpi žiadne spomínané prechodné obdobie a momentom vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ (možno už aj na tohtoročný Halloween) prestane v UK platiť právo EÚ – a teda aj ochrana pre európske ochranné známky.

Napriek tomu sa vláda UK v septembri minulého roku zaviazala zvládnuť situáciu tak, aby zabezpečila čo najmenej porušení práv duševného vlastníctva, a to nasledovne:

  • majiteľom európskych ochranných známok zabezpečí zápis rovnakej ochrannej známky na národnej úrovni v UK pri minimálnej administratívnej záťaži – to znamená, že majiteľom európskych ochranných známok bude len oznámené, že im bolo priradené nové právo Spojeného kráľovstva s tým, že budú mať možnosť “opt-out” = odhlásenia z takéhoto práva;
  • prihlasovateľom európskych ochranných známok, ktoré budú pred dátumom vystúpenia z EÚ (t.j. pred 01.11.2019) ešte v konaní, bude v lehote deviatich mesiacov umožnené požiadať o rovnakú ochranu v UK, pričom im bude zachovaný rovnaký dátum prihlášky ako na európskej úrovni.

Uvedený plán vlády UK by mal trochu vyrovnať tvrdosť Brexitu voči majiteľom ako aj prihlasovateľom ochranných známok v EÚ, obzvlášť tých, ktorí podajú prihlášku v najbližšej dobe. Všetko sa však otestuje až koncom roka 2019 v realite samotného Brexitu, ak sa znovu neposunie dátum ratifikovania Dohody resp. vystúpenia UK z EÚ 🙂

Pri pití anglického čaju nám môže napadnúť aj v súčasnosti najistejšia alternatíva samostatnej národnej prihlášky ochrannej známky na úrovni UK , ktorú môžete zvážiť hlavne v prípade, ak sú vaším cieľovým trhom práve “ostrovy”. Správny poplatok za národnú prihlášku ochrannej známky sa pohybuje od 170 libier za prihlášku do jednej tried tovarov a služieb s tým, že je potrebné rátať aj so zástupcom pre doručovanie na území UK.

zdroj obrázkov: pixabay, CCO licence

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

two × two =