doménové mená, ochranné známky

Môžem si zaregistrovať akékoľvek doménové meno?

Každý, kto si niekedy registroval doménové meno vyjadrujúce jeho business ideu vie, aké ťažké je nájsť vhodné doménové meno, ktoré by bolo dostupné. Niekedy je to oveľa ťažšie ako výber mena pre vlastné dieťa, keďže mnohokrát sú doménové mená pod konkrétnou gTLD (generic top-level domain – .com, .net, .biz atď.), resp. pod ccTLD (country-code top-level domain – .sk, .cz, .hu, .pl, atď.) už dávno obsadené. V tom lepšom prípade, ak Vašegoogle vysnívané doménové meno nie je využívané pre webovú stránku s konkrétnym obsahom, je možné dať majiteľovi ponuku na transfer predmetného doménového mena. Samozrejme cena sa už zvýši oproti ročnému poplatku za registráciu domény.

Je však dovolené zaregistrovať si akékoľvek doménové meno?

Tento článok sa venuje hlavne otázke:

Je možné zaregistrovať si doménové meno yourcocacola.com alebo nikefitshoes.com?

Je možné si teda – právnicky povedané – zaregistrovať doménové meno obsahujúce všeobecne známu známku, ak je pod konkrétnou TLD (top-level domain) dané doménové meno voľné, hoci nie som majiteľom a ani oprávneným používateľom všeobecne známej známky?

Všeobecne známymi známkami sú v zmysle č. 6bis Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva z roku 1883 (v znení neskorších revízií) tie ochranné známky, ktoré sú natoľko silné, že spotrebitelia ich vnímajú ako ochranné známky, ktoré si získali rozlišovaciu spôsobilosť pre dané tovary alebo služby, a teda požívajú ochranu bez potreby zápisu označenia v registri ochranných známok – napr. ochranné známky ako CocaCola, Nike, Lacoste, McDonald’s a ďalšie. Tieto všeobecne známe známky požívajú takú istú úroveň ochrany ako registrované (zapísané) ochranné známky.

A teraz konkrétne…

Už častokrát sa mi v mojej praxi stalo, že ma kontaktoval potenciálny klient s otázkou, či si môže zaregistrovať voľné doménové meno ako napr. nicelacoste.com, nikefitshoes.com, reebokhealthyshoes.com, yourcocacola.com a podobné. Pozrite sa so mnou na rozhovor s ním 😉

Klient: Dobrý deň, investujem do doménových mien, práve som začal a získal som cca. 300 perfektných a hodnotných doménových mien. Potreboval by som od Vás pomoc pri ich predaji a právnu radu.

Ja: Ďakujem za zavolanie, prosím Vás o bližšie informácie k doménovým menám.

Klient: Našiel som ich cez perfektnú webovú stránky GoDaddy, ktorý sprostredkúva registráciu doménových mien – a je tam množstvo vychytaných doménových mien ako napr. nicelacoste.com, nikefitshoes.com, reebokhealthyshoes.com a mnoho ďalších.

Ja: Hm, chápem. A Vaša otázka znie?

Klient: Rozmýšľal som, že jedného dňa budem pravdepodobne potrebovať Vašu pomoc. Práve mi bol doručená výzva od spoločnosti Nike, aby som im previedol doménové meno nikefitshoes.com. Pomohli by ste mi pri predaji daného doménového mena spoločnosti Nike?

Ja: Bohužiaľ, s týmto Vám nemôžem pomôcť.nikeshoes

Klient: Ako to, že nie? Máte predsa zverejnené informácie, že sa špecializujete v oblasti práva duševného vlastníctva, a teda aj v oblasti práva doménových mien.

Ja: S týmto prípadom Vám však pomôcť nemôžem.

Klient: Prepánajána, prečo nie? Koho mám teraz zháňať? :O

Ja: Pretože registrovanie doménového mena, ktoré zasahuje do práv všeobecne známej známky, ktorou je vo Vašom prípade ochranná známka Nike, predstavuje protizákonnú registráciu doménového mena. A navyše následnou ponukou na predaj takéhoto doménového mena majiteľovi dotknutej všeobecne známej známky sa dostávate do ešte horšej pozície.

Klient: Prepáčte, nechcem byť k Vám drzý, ale dané doménové meno bolo dostupné a ročný poplatok za jeho registráciu ma vyšiel cca. $10,00, takže ako majiteľ doménového mena som teraz aj zapísaný u registrátora. Ako teda toto môže byť protizákonné?

Ja: Z akého dôvodu ste si predmetné doménové meno zaregistrovali?

Klient: Aby som ho následne predal spoločnosti Nike. Prišiel som s týmto skvelým názvom a nerozumiem, prečo takéto šikovné doménové meno nenapadlo doteraz niekomu z marketingového tímu spoločnosti Nike. Mimochodom podľa mojich zistení na Internete v roku 2016 mala spoločnosť Nike príjmy $8,2 miliárd. Aj 0,5 % z uvedenej sumy by bola férová cena za následný prevod doménového mena – a samozrejme by sme sa vo vzťahu k Vám dohodli na podielovej odmene.nikelogo

Ja: Nechcem byť poslom zlých správ, avšak registrovanie všeobecne známej známky spôsobom ako opisujete a s cieľom, ktorý uvádzate, je protizákonné – ide na jednej strane o zásah do práv k ochrannej známke a na strane druhej o nekalosúťažné konanie. Prepáčte, nemôžem Vám v tomto poradiť. Jediné čo Vám môžem odporučiť, je previesť bezodplatne dotknuté doménové meno majiteľovi ochrannej známky Nike, aby ste sa nedostali do súdnych sporov a nemali ďalšie náklady titulom náhrady škody, náhrady nemajetkovej ujmy, ako aj náhrady trov súdneho konania – a to vrátane trov právneho zastúpenia – voči protistrane.

Klient: Chcete mi povedať, že registrátori doménových mien ako je napr. GoDaddy umožňujú hocikomu zaregistrovať si doménové meno protizákonne? Ste si istá, že ste skutočne odborníčkou na právo duševného vlastníctva? Predtým ako som Vám zavolal, som už rozprával s určitým počtom ľudí na túto tému a tí mi rozpovedali rozličné príbehy o tom, ako obchodné spoločnosti, t. j. majitelia ochranných známok – vyplatili nemalé sumy za doménová mená s ich ochrannou známkou, ktoré si skôr zaregistroval niekto iný! Takže ja ťažko uverím, že taký poskytovateľ a registrátor doménových mien ako je GoDaddy by niekomu umožnil protizákonnú registráciu doménového mena.

Ja: Pozrite sa takéto konanie nie je protizákonným konaním iba podľa našich právnych predpisov (zákon o ochranných známkach, Obchodný zákonník – ochrana pred nekalou súťažou), ale ide o nedobromyseľnú registráciu doménového mena (bad faith domain name registration) aj podľa medzinárodných predpisov a zmlúv. Navyše na podnet majiteľa ochrannej známky samotný registrátor GoDaddy bude prinútený previesť doménové meno aj bez Vášho vedomia majiteľovi ochrannej známky – t.j. spoločnosti Nike, ak mu to uloží rozhodnutie rozhodcovského panelu UDRP WIPO v Ženeve, čo je veľmi rýchly proces.

Klient: Ste si istá?

Ja: Na 100%.

Klient: Nuž, asi oslovím aj niekoho iného. Pretože momentálne som na registráciu tohto a mnohých ďalších doménových mien minul dokopy cca $1 500. A to, že spoločnosť Nike mi zaslala výzvu na prevod doménového mena nikefitshoes.com predsa dokazuje, že o dané doménové meno majú vážny záujem.

Ja: V poriadku, ale dovoľte mi dať Vám zadarmo právnu radu: Prestaňte si takto nedobromyseľne registrovať doménové mená, teda len za účelom ich následného predaja majiteľom ochranných známok, do čích práv sa tým zasahuje. Ušetrí Vám to mnohé náklady na následnú náhradu škody, príp. náhradu nemajetkovej ujmy ako aj na náhradu trov súdneho konania, nezabúdajúc na náhradu trov právneho zastúpenia protistrany.

thinkingallowedInternet sa vyvíjal tzv. organicky, nedošlo k zavedeniu systému prevencie zásahov do práv k ochranných známkam – teda to znamená, že ochrana ochranných známok pred nedobromyseľnými registráciami doménových mien je na samotných majiteľoch ochranných známok, nie na registrátoroch ako sú GoDaddy – tých následky registrácie nezaujímajú. Len tá skutočnosť, že pri kontrole dostupnosti doménového mena je dané doménové meno dostupné, neznamená, že z právneho hľadiska je takáto registrácia v súlade so zákonom. Stačí keď si pozriete tisícky prípadov, v ktorých rozhodcovia a rozhodcovské panely UDRP WIPO rozhodli o odňatí doménových mien takýmto cybersquatterom a o ich následnom prevode na majiteľa ochrannej známky.

Klient: No ale predsa oni nemôžu povoliť registráciu doménového mena a následne tvrdiť, že je takéto konanie protizákonné! To je obdobné ako od počiatku nie je dovolené, aby ste vykonali bankovú lúpež!

Ja: Nič Vám však nebráni vojsť do banky a použiť násilie alebo hrozbu bezprostredného násilia v úmysle zmocniť sa cudzích vecí…Je to zákon, ktorý takéto konanie označuje za zákonom nedovolené a následne príslušníci SBS alebo Policajného zboru, ktorí Vás zadržia pri páchaní trestného činu alebo tesne po jeho spáchaní a sudca, ktorý Vás aj za čo len pokus trestného činu lúpeže odsúdi za použitia rovnakej trestnej sadzby ako keby ste trestný čin dokonali. S doménovými menami je to obdobné: nič Vám nebráni zaregistrovať si doménové meno – avšak nedobromyseľná registrácia je protizákonná a ak Vás „prichytia“, sú s tým spojené nepríjemné následky.

Klient: Ale oni mi to DOVOLILI!

Ja: Pozrite sa, aj ja môžem zobrať vodu, pridať do nej hnedý cukor a predávať takýto nápoj ako Coca Colu 😊avšak pôjde o porušenie práv majiteľa ochrannej známky a následne budem za takéto konanie zodpovedná, čo znamená súdne konanie s následkom náhrady škody a náhrady trov konania protistrany – čo sú nemalé sumy.

Klient: Hmm, ako dáva mi to logiku, čo hovoríte. Prečo však na svojej stránke uvádzate, že pomáhate v oblasti práva duševného vlastníctva?

Ja: Momentálne pomáham aj Vám. A majiteľom doménových mien pomáham v mnohých prípadoch, obzvlášť, keď je ich pozícia obhájiteľná –napríklad, ak si niekto zaregistruje všeobecne znejúce doménové meno cars.com pre stránku predávajúcu motorové vozidlá. Avšak taký prípad ako Váš, je neobhájiteľný, keďže sa jedná o všeobecne známu známku Nike a s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou budete čeliť žalobe zo strany spoločnosti Nike za porušenie páv k ich ochrannej známke.

Klient: Môj švagor však počul o chalanovi, ktorý si zaregistroval Ferrari.com a predal ho spoločnosti Ferrari za pol milióna dolárov!

Ja: O takomto prípade som nikdy nepočula a zdá sa mi, že ide iba o „novinársku kačicu“. Vzhľadom k tomu, ako si majitelia všeobecne známych známok strážia svoju pozíciu na internete, ide o šancu jedna k miliónu, že táto story je vôbec pravdivá. Radšej si kúpte žreb do lotérie. 😊

Klient: Hm, priznávam, nalomili ste moje presvedčenie – idem si veci, čo ste spomínali pozrieť bližšie – ako aj to UDRP WIPO. Nájdem to online bez problémov?

Ja: Áno, nájdete to bez problémov. Som rada, že som Vám pomohla a poradila, aby ste sa vyhli ďalšiemu nezábudkyzbytočnému míňaniu Vašich finančných prostriedkov na registrácie doménových mien a upozornila som Vás na následky. Pekný zvyšok dňa!

Klient: Ďakujem za trpezlivosť. Aj Vám pekný zvyšok dňa prajem!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

19 − seven =