ochranné známky

Prečo si ochrániť svoju značku? Za všetkým hľadajte business reasons.

MONEY, MONEY, MONEY, MUST BE FUNNY IN THE RICH MAN‘S WORLD😊 Presuňte sa so mnou do slnkom zaliateho mestečka v Mexiku alebo na ulicu predmestia čínskeho veľkomesta. Exotika nás nadchýna, cudzia krajina, odlišné kultúry, ľudia, vône, jedlá... Bežný turista neunikne pokušeniu prejsť sa po miestnom trhovisku. Ako sa prechádzate pomedzi stánky, zrazu zbadáte stánok s… Continue reading Prečo si ochrániť svoju značku? Za všetkým hľadajte business reasons.