autorské právo

Ako neporušovať autorské práva na internete – tip číslo 1

10 tipov ako neporušovať autorské práva na internete – TIP číslo 1 😉

Internet je prejavom dnešnej slobody, umožňuje zdieľať, tvoriť, písať – na prvý pohľad bez obmedzení. Vitaj freedom 😊 ale je tomu skutočne tak?

Bohužiaľ vás musím sklamať v tom, že hoci technika a systém umožňuje uverejniť čokoľvek, aj táto sloboda má svoje právne hranice. Ako to poznáme z médií, v prípade, ak by sme vyjadreniami na laptop autorske pravainternete útočili na rasu, etnikum, postihne nás trestné právo. Iným príkladom je v oblasti občianskeho práva ochrana osobnosti – t. j. ochrana pred neoprávnenými slovnými útokmi, vulgárnymi označeniami, rozširovaním súkromných fotografií. Zároveň nesmieme zabúdať ani na oblasť ochrany osobných údajov a mnohé ďalšie. Tieto porušenia tzv. právnych hraníc slobody nás môžu vyjsť veľmi draho, keďže výška náhrady vzniknutej tzv. nemajetkovej ujmy sa mnohokrát vyčísľuje aj v sumách okolo pár tisíc Eur. Takýto neočakávaný výdavok spolu s náhradou trov konania – teda hlavne spolu s náhradou nákladov žalujúcej strany na advokáta – určite nikoho nepoteší. K tomu je potrebné rátať aj s prípadnými pokutami sa porušenie právnych predpisov na ochranu osobných údajov a trestné právo zase v sebe obsahuje tie najtvrdšie tresty vôbec – od peňažného trestu až po trest odňatia slobody.

 Autorské práva k obrázkom na internete – je všetko free?

Veď predsa keď ja niečo napíšem, vytvorím a zdieľam, dajme tomu na blogu ochransiznacku.sk, je to môj vlastný výtvor a zverejnením mojich znalostí pomáham ľuďom. Môžem aj v prípade vytvárania tzv. pridanej hodnoty porušovať niečie práva? Samozrejme 😊. A preto vám dám pár tipov ako ani pri tvorbe na internete neporušovať práva iných kolegov – autorov. Tento článok o 10 tipoch na pokračovanie ako neporušovať autorské práva pri blogovaní som avizovala aj v článku inšpirovanom dielom Austina Kleona Steal like an Artist, viac tu: Austin Kleon: „Kradni ako umelec – Steal like an artist“ alebo kam siahajú hranice porušenia autorského práva?

TIP číslo 1 😊

Ako používať fotografie a obrázky na internete – v článkoch, na blogoch, v online príspevkoch?foto autor
Keď čokoľvek tvoríme online – content bez obrázkov je pre nás ako aj pre čitateľov suchý, neatraktívny – či už ide o krátky komentár, príspevok alebo aj celý blogový článok.

Z právneho pohľadu je úplne najistejšie vytvoriť si vlastný obsah – a teda napr. nafotiť si produkt, na ktorý píšeme recenziu ak ho máme po ruke príp. odfotiť krajinku alebo nami uvarené jedlo. Ak už však fotíte tretie osoby – portréty – odporúčam si vyžiadať ich súhlas na použitie fotografie na internete aj s oznámením účelu, na ktorý konkrétnu fotografiu použijete (inak by mohlo dôjsť k porušovaniu práva fotomodelu na ochranu osobnosti.)

Vlastná fotografia je teda dielom autora, ktorý ju vyhotovil, a preto takouto fotodokumentáciou vo všeobecnosti neporušujeme autorské práva tretích osôb.

Ako je to s fotografiami, ktoré nám vyhľadá Google?

Odpoveď je trošku komplikovanejšia. Fotografie, ktoré nie sú voľné dostupné na použitie online sú mnohokrát označené tzv. vodotlačou autora (t.j. vyznačením zdroja odkiaľ pochádzajú cez vodotlač – t.j. cez priesvitné písmená, symboly na obrázku). Vodotlač môže byť rozličného charakteru, a preto si ju bežný užívateľ internetu málokedy detailne všimne. Avšak základným pravidlom je, že hoci nám Google vyhľadá množstvo krásnych obrázkov, nie sme Googleoprávnení ani na nekomerčné účely použiť akýkoľvek z nich, ak náš príspevok bude prístupný novej verejnosti. Táto podmienka bude zverejnením na internete splnená vždy. Môžeme bez obáv použiť obrázok, ktorý je buď voľný – t.j. autor súhlasil s jeho použitím na internete – takýmito obrázkami a fotografiami sú obrázky z tzv. fotobánk ako sú napr. pixabay, pexels, unsplash a iné. Uvedené obrázky sú výslovne označené ako voľné, bez potreby získania súhlasu autora, môžete napr. autorovi zasponzorovať kávu 😉 Takéto sharovanie obrázkov je v súlade s voľnosťou internetu, ktorú aj presadzuje komunita creative commons a je založená na vzájomnom zdieľaní znalostí v elektronickom svete.

Existujú však aj databázy s obrázkami, ktoré nie sú iba voľné (s výnimkou obrázkov a mediálneho obsahu označených ako PRO-free) – takou databázou je napr. Shutterstock – ktorá od užívateľa vyžaduje uzavretie licenčnej zmluvy v zmysle licenčných podmienok – a to buď štandardnú alebo rozšírenú licenciu, od čoho sa odvíja rozsah licencie a množstvo snímok, ktoré máte k dispozícii. Mnohokrát vyhľadávač Google poskytne medzi výsledkami obrázkov aj obrázky z databázy Shutterstock, ktoré bez získania súhlasu autora neodporúčam na webe používať.

Ak sledujete tento blog, tak už určite viete, že právo autora udeliť súhlas na použitie diela trvá počas života autora a 70 rokov po jeho smrti (opakovanie je matkou múdrosti ;)). Voľné sú teda aj obrázky, kde od smrti autora uplynulo minimálne 70 rokov a 1 sekunda.

Čo ma čaká, keď obrázky, ktoré nie sú voľné, aj tak použijem a poruším autorské práva?

V takom prípade môžete čakať nie veľmi príjemný scenár. A to e-mail – výzvu na vydanie bezdôvodného obohatenia v peňažnej forme príp. náhrady vzniknutej škody napr. od organizácie isifa CEE s. r. o., ktorá je oficiálnym zástupcom databázy Shutterstock pre účely strednej a východnej Európy. Výška požadovaného bezdôvodného shockobohatenia vás môže nepríjemne prekvapiť, keďže častokrát predstavuje až niekoľkonásobok odmeny podľa licenčnej zmluvy. Po výzve na uhradenie nasleduje návrh dohody o mimosúdnom vyrovnaní. Oplatí sa dohodnúť alebo ísť do súdneho konania? To závisí od viacerých fakorov:
1. isifa CEE, s. r. o. má oprávnený nárok požadovať ako zástupca autorov odmenu za použitie diel autorov;
2. suma požadovaná uvedenou spoločnosťou je častokrát neprimerane vysoká – v súdnom konaní bude využitím tzv. moderačného práva súdu znížená
3. v súdnom konaní budete stranou, ktoré nebude mať úspech v spore a preto budete znášať aj náklady spoločnosti isifa CEE, s. r. o. na súdne konanie – ktoré zahŕňajú aj odmenu advokáta. Ups, že? Otázne je, či by isifa riešila vec vôbec súdnou cestou. Ak mal niekto už skúsenosť zo súdneho konania, budem vďačná za váš komentár k článku. 😊

Fair use Clause – oprávnené použitie obrázku napr. za účelom recenzie

Doktrína fair use clause pochádza z anglo-amerického právneho systému, ale je uplatniteľná aj u nás – predstavuje výnimku z uplatňovania práv autora k dielu – t.j. umožňuje použitie diela aj bez súhlasu autora. Takýmto prípadom je napr. napísanie recenzie, kritiky na knihu resp. DVD, príp. software. Aj cover, teda obal týchto produktov je autorským dielom. Pod podmienkou, že cover bol už niekde zverejnený, je možné použiť vyobrazenie napr. knihy vo vašom článku, v ktorom poskytujete recenziu na obsah knihy (tým v podstate citujete dielo, ktorým je obal knihy). Je však potrebné označiť zdroj, odkiaľ cover používate alebo copyright autora coveru (teda napr. obalu knihy). Úplne v bezpečí (safe harbour) z pohľadu autorského práva budete, ak v recenzii uvediete aj link, kde si vaši čitatelia môžu dané dielo, na ktoré im poskytujete recenziu, aj sami zakúpiť.

1.Tip teda znie:
Obrázky na internete pri vytváraní vašich postov, článkov, blogov, FB statusov používajte buď z vlastného nafoteného materiálu alebo z databáz s voľne prístupnými obrázkami – napr. pixabay; pexels; unsplash a iné. Ak si nie ste istý, radšej si to preverte. Shutterstock obrázky vo väčšine prípadov vyžadujú uzavretie licenčnej zmluvy. Obrázky, ktoré vyslovene nie sú voľné (license-free), môžu byť použité iba so súhlasom autora, a to aj v prípade, keď vám ich vyhľadá Google. Výnimkou je tzv. fair use (oprávnené použitie) za účelom citácie diela pri písaní recenzie, kritiky prípadne paródie.

Ďalších 9 tipov ako tvoriť na internete a neplatiť vysoké sumy za porušenie autorského práva sú na ceste 😊

Majte krásny dník 😊

4 thoughts on “Ako neporušovať autorské práva na internete – tip číslo 1”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

eleven + 20 =