V čom Vám viem pomôcť

Rozhodujete sa, či si svoju značku chrániť, alebo počkať? Alebo si chcete byť istý, že svojou značkou nebudete porušovať práva niekoho iného a nechcete mať problémy?

Ochrannú známku, doménové meno či dizajn nie je možné uchopiť do rúk, ide o tzv. duševné vlastníctvo, o to viac je však táto oblasť zraniteľnejšia – a preto je potrebné si tak vzácne predmety ochrániť teraz alebo nikdy – v zmysle hesla tohto blogu Now or Never! 😉 

Investícia sa Vám nepochybne vráti – pri sporoch o práva z oblasti práva duševného vlastníctva sa požadované náhrady škody pohybujú aj v sumách niekoľkých tisícov Eur – buďte tým, kto bude v takom spore úspešný!

V čom Vám viem teda pomôcť?

1. Vypracovanie rešerše, či svojou značkou zasahujete do ochrannej známky v podmienkach EÚ cena 90,– Eur; iné krajiny registrácie podľa dohody. 

Vypracovanie rešerše, či je dizajn vášho výrobku nový alebo už nový nie je  (podmienka zápisu dizajnu) v podmienkach EÚ cena 90,– Eur; iné krajiny registrácie podľa dohody. Rešerš dizajnov sa vykonáva len v oblasti zapísaných dizajnov. Nezabúdajte, že aj dizajn výrobku je vašou značkou. 🙂

2. Vypracovanie prihlášky ochrannej známky v SR + zastupovanie pred Úradom priemyselného vlastníctva pri prihláške ochrannej známky do 3 tried tovarov alebo služieb: cena 220,– Eur (zahŕňa monitoring života prihlášky počas celého procesu prihlasovania; nezahŕňa správny poplatok voči Úradu, ktorý viem pre Vás zariadiť vo zvýhodnenej výške).

Vypracovanie prihlášky dizajnu v SR  + zastupovanie pred Úradom priemyselného vlastníctva  – cenová ponuka na vyžiadanie.

3. Vyjadrenie k námietkam proti prihláške ochrannej známky: cena 90,– Eur (nezahŕňa správny poplatok voči Úradu, ktorý viem pre Vás zariadiť vo zvýhodnenej výške).

Ceny prihlášok ochranných známok do viac ako 3 tried tovarov alebo služieb, prihlášok európskych ochranných známok a medzinárodných ochranných známok – cena individuálne dohodou.

* uvedené ceny sú len orientačné, v prípade komplikovanejších prípadov sa cena prispôsobuje prípadu po odsúhlasení z Vašej strany.

Ak ste sa dostali až na koniec tejto stránky, pravdepodobne je dôvod, aby ste si svoju značku ochránili teraz 😉 

JUDr. Soňa Surmová, LLM (UniWien), advokátka zapísaná v zozname advokátov SAK pod číslom 7262, IČO: 50 120 727, Hlavná 122, 080 01 Prešov
e-mail: sonasurmova@ochransiznacku.sk, mobil: +421 905 175 636
Orgány dozoru: Slovenská advokátska komora, Kolárska 4, 811 06 Bratislava; Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov