autorské právo

Zvoní “umieráčik” nad slobodným zdieľaním autorských diel na internete?

Presnejšie – je koniec slobodnému zdieľaniu už zverejnených autorských diel na internete?

Ako sme si už na tomto blogu rozoberali v 10 tipoch ako neporušovať autorské práva online (tu, tu a tu), citovanie už zverejnených autorských diel, ktoré boli na iných webových stránkach zverejnené so súhlasom autora, ak ich vy citujete za účelom paródie, kritiky či recenzie a zároveň nie s cieľom dosiahnuť zisk, je v súlade s tzv. oprávneným použitím diela (fair use clause – bližšie tu).

Čo však v situácii, keď si napr. vy ako bloger či redaktor webového magazínu nájdete na webstránke niekoho iného (“tretia strana”) zaujímavý obrázok, fotografiu, či akékoľvek iné dielo, na zverejnenie ktorého má táto webstránka od autora súhlas? Môžete ho zverejniť aj vy alebo nie? Pomôže vám, ak zverejníte zdroj, z ktorého ste si tento obrázok či video stiahli?

Nemecká žiačka – nazvime si ju Caroline – si túto situáciu vyskúšala a danú otázku nám jednoznačne vyriešil Súdny dvor EÚ (vec Renckhoff -161/17).

Čo “vyviedla” Caroline?

Caroline vypracovala v rámci triedy cudzích jazykov organizovanej jej školou referát o španielskom meste Cordoba, v ktorom použila fotografiu od autora – pána Renckhoffa. Túto skopírovala z cestovateľskej webstránky, kde bola fotografia voľne dostupná bez akéhokoľvek obmedzenia proti jej stiahnutiu. Pod fotografiu umiestnila odkaz na webovú stránku, z ktorej si fotku stiahla, meno autora však neuviedla. Problém nastal v situácii, keď Carolinin referát aj s fotografiou z dielne pána Renckhoffa bol voľne sprístupnený na stránke Carolininej školy.

Autor fotky – pán Renckhoff – sa teda rozhodol zažalovať konkrétnu spolkovú republiku ako zriaďovateľa Carolininej školy a v rámci tohto súdneho konania nemecký súd položil Súdnemu dvoru EÚ veľmi závažnú otázku, ktorá určuje aj ďalšie smerovanie vývoja autorských práv na internete do budúcna.

Ide v takomto prípade – ak osoba A (škola) zverejní na svojom verejne dostupnom webe dielo autora B (pán Renckhoff), umiestnené pôvodne so súhlasom tohto autora na webstránke osoby C (cestovateľská agentúra) – o sprístupnenie diela novej verejnosti?
Predstavuje umiestnenie takého diela (ktoré je v podstate už voľne dostupné všetkým používateľom internetu na cudzej internetovej stránke), kedy sa dielo najprv skopíruje na server a potom sa odtiaľ nahrá na vlastnú verejne dostupnú internetovú stránku, porušenie autorských práv autora fotografie?

Súdny dvor EÚ zdôraznil predovšetkým skutočnosť, že žiačka fotografiu mesta Cordoba najprv stiahla a potom došlo k jej ďalšiemu zverejneniu, a preto sa významne týmto konaním pričinila o sprístupnenie diela novej verejnosti. Týmto došlo k verejnému prenosu diela, na ktorý bol potrebný súhlas autora (licencia); použitá citácia zdrojového webu bola nepostačujúca.

Mnohým sa môže zdať takéto rozhodnutie voči škole obmedzujúce. Okrem toho je tu aj zákonná výnimka: použitie diela (na účel názornej ukážky) na vyučovacie účely. Pri použití autorského diela v rámci vyučovacieho procesu je zákonným aj takéto použitie diela bez súhlasu autora. Bohužiaľ táto otázka nebola predmetom konania a na zistenie, či Caroline splnila pravidlá pre zákonnú výnimku použitia diela na vyučovacie účely, by museli byť skúmané ďalšie okolnosti prípadu, a okrem iného aj autorský zákon v danej spolkovej krajine.

Aj rozhodnutie vo veci Renckhoff však potvrdzuje smer, ktorým sa uberá ochrana autorských práv v Európskej únii. Ide o čisto proautorský smer, keďže autorské práva sú v slobodnom priestore internetu porušované veľmi často.

Uvedené súdne rozhodnutie sa bude týkať webov, ktoré používajú už raz verejne dostupný obsah a stiahnu si ho pred uverejnením na svoj server/úložisko. Ide o mnohé informačné weby, ktoré používajú voľne dostupné, už raz zverejnené videá ako dôležitý content.

To však nie je všetko.

Určite ste zachytili schválenie tzv. mandátu vyslancov Európskeho Parlamentu na rokovanie o konečnom znení textu smernice EÚ o autorských právach na jednotnom digitálnom trhu.

Stalo sa tak v stredu 12.09.2018 a mnohé weby informovali o schválení samotnej smernice.

Táto info je však zavádzajúca, konečné znenie smernice totiž ešte schválené úplne nebolo. Európsky Parlament pozmenil znenie predložené Komisiou. Po procese schválenia v parlamente, budú ešte konečné znenie smernice vyjednávať vyslanci Európskeho Parlamentu s Radou ministrov EÚ.

Čo je však predmetom horúcej diskusie posledných dní?

Tak aspoň v skratke: ide o proautorský návrh – teda cieľom je dosiahnuť vyplácanie odmien autorom za použitie ich diel online, a to konkrétne vydavateľom ako aj novinárom, za prácu na ich dielach, ktoré využívajú platformy ako YouTube, Facebook či Google News.

  • Zodpovednosť za zdieľaný obsah ako aj za porušovanie autorských práv parlament teda prenáša na platformy ako je napr. Youtube, ktoré “fičia” na obsahu tvorenom užívateľmi. Nielen vydavatelia, ale aj samotní novinári by mali mať podiel z príjmu za používanie ich diel. Zároveň a chvalabohu, je tu navrhovaná aj výnimka z tejto zodpovednosti pre startupy a malé podniky – aby táto zmena pre nich nebola zničujúca.
  • Nekomerčné nahrávanie obsahu do internetových encyklopédií, akou je napríklad Wikipédia, alebo platforma na vývoj softvéru s otvoreným zdrojovým kódom, napríklad GitHub, budú oslobodené od povinnosti dodržiavať ustanovenia smernice súvisiace s autorským právom.
  • Zároveň budú mať autori možnosť nárokovať si dodatočnú odmenu od strany, s ktorou uzavreli licenčnú zmluvu, pokiaľ je pôvodne dohodnutá odmena neúmerne nízka v porovnaní s príslušnými priamymi, ale aj nepriamymi príjmami danej strany.
  • Návrh obsahuje aj úpravu existujúcej nepovinnej výnimky o používaní názornej ukážky z diela pri vyučovaní a jej zmenu na povinnú výnimku s možnosťou zavedenia spravodlivej odmeny pre autorov – možno použiť aj na vyššie uvedený Carolinin prípad s fotkou mesta Cordoba.
  • Smernica by mala zaviesť aj nové právo súvisiace s autorským právom špeciálne pre vydavateľov novín, a to právo dávať súhlas na použitie ich obsahu/častí článkov/ vyhotovením kópie a sprístupňovaním verejnosti po dobu 20 rokov.

Zatiaľ je však smernica stále v schvaľovacom procese a navyše, aby mala priame účinky pre nás musí byť táto smernica implementovaná, zrozumiteľne povedané, zavedená aj do nášho autorského zákona.

Proces schvaľovania a konečné znenie budem pre vás samozrejme sledovať a budem vás aj naďalej informovať o ďalšom proautorskom – či protiautorskom – vývoji v európskej legislatíve.

Verím, že keď prvotná panika a prach zo smernice opadnú, zistíme, že zmeny z Bruselu nie sú až také likvidačné, ale berú ohľad aj na kreatívcov, bez ktorých by svet internetu vôbec nefungoval.

Pekný deň
Soňa z ochransiznacku.sk

zdroj obrázkov: Pixabay, licencia cc0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

16 − 14 =